Opublikowano Dodaj komentarz

Wrzosowiska i zdrowy miód

wrzosowisko w Polsce

Wrzosowiska w Polsce:

 1. Rozmieszczenie geograficzne:
 • Wrzosowiska występują w Polsce na różnych obszarach, zwłaszcza na niżu, w Sudetach, Beskidach, a także na północy w Puszczy Białowieskiej oraz na wybrzeżu Bałtyku.
 • W górach można spotkać je na obszarach niższych niż piętro regla, często na stokach o mniejszej żyzności.
 1. Gleby i warunki atmosferyczne:
 • Gleby wrzosowiskowe w Polsce są zazwyczaj kwasowe i ubogie w składniki odżywcze, co sprzyja rozwojowi roślin charakterystycznych dla tego ekosystemu.
 • Warunki atmosferyczne, zwłaszcza na niżu, są zróżnicowane, co sprawia, że wrzosowiska mogą występować zarówno na obszarach bardziej suchych, jak i wilgotnych.
 1. Gatunki roślin na wrzosowiskach w Polsce:
 • Dominującym gatunkiem rośliny na wrzosowiskach w Polsce jest wrzos pospolity (Calluna vulgaris), który zakwita na przełomie lata i jesieni.
 • Oprócz wrzosu można spotkać inne rośliny wrzosowiskowe, takie jak borówka czarna, wrzośce (Erica spp.), rosiczki, a także charakterystyczne gatunki mchów.
 1. Fauna:
 • Fauna wrzosowisk w Polsce obejmuje różnorodne gatunki ptaków, takie jak skowronki, trznadle, czy pierwiosnki, które znajdują schronienie w gęstej roślinności.
 • Na wrzosowiskach można spotkać również gatunki owadów, takie jak pszczoły, motyle i chrząszcze, które odgrywają istotną rolę w zapyleniu roślin.
 1. Ochrona i zagrożenia:
 • Niektóre obszary wrzosowisk w Polsce są chronione, zwłaszcza te znajdujące się w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000.
 • Jednak, ze względu na intensywną działalność człowieka, taką jak osuszanie terenów bagiennych czy przekształcanie naturalnych siedlisk, wrzosowiska są zagrożone utratą.
 1. Miodo wrzosowe w Polsce:
 • Polski miód wrzosowy cieszy się dobrą opinią ze względu na unikalny smak, który zawdzięcza nektarowi zbieranemu z kwiatów wrzosu.
 • Pszczelarze, zwłaszcza ci z regionów obfitujących w wrzosowiska, zbierają miód wrzosowy, który jest ceniony zarówno ze względu na walory smakowe, jak i potencjalne właściwości zdrowotne.

W Polsce, wrzosowiska pełnią ważną rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej i są istotnym elementem krajobrazu naturalnego. Jednakże, konieczne jest zachowanie ostrożności wobec działań, które mogą zagrażać temu delikatnemu ekosystemowi i jego unikatowej florze i faunie.

Opublikowano Dodaj komentarz

Miód pszczeli czyli trochę o pszczołach

Pszczoły i rośliny

Po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, około 10–12 tysięcy lat temu, w środkowej Europie zaczął się kształtować biotop, w którego skład weszły znane nam obecnie rośliny i zwierzęta. Jednym z gatunków były pszczoły miodne. Istnieją one na Ziemi od bardzo dawna. Z badań archeozoologicznych wynika, że pszczoły istniały już 200 milionów lat temu.

Wraz z rozwojem szaty roślinnej opuszczone przez lodowiec tereny zasiedliły pszczoły, które żywiły się dostarczanym przez kwiaty pyłkiem i nektarem. Przy okazji zbioru tych produktów zapylały odwiedzane przez siebie kwiaty.

Ta zależność pozwalała pszczołom przeżyć, a roślinom umożliwiała wydawanie nasion. Bez kwitnących roślin pszczoły nie miałyby co jeść, a rośliny nie mogłyby się rozmnażać. Taka zależność między gatunkami to symbioza. Dzięki niej środowisko jest utrzymywane w równowadze i nie dochodzi do jego zmian i degradacji.

Pszczoły

Na terenie naszego kraju opisano aż 500 gatunków owadów określanych jako pszczoły. Do nich należą pszczoły miodne, które tworzą wieloletnie rodziny, składające się z tysięcy osobników. Te pszczoły użytkujemy w naszych pasiekach. Pozostałe gatunki żyją samotnie.

Jedynie trzmiele, a jest ich u nas niespełna 30 gatunków, tworzą okresowe rodziny, wymierające przed zimą (przetrwają tylko zapłodnione królowe). Wszystkie te owady zależne są od obecności roślin wytwarzających kwiaty i wzajemnie, powstawanie nasion jest uzależnione od pracy pszczół na kwiatach.

Hodowana przez pszczelarzy pszczoła miodna pochodzi z terenu Europy, Afryki i blisko-wschodniej Azji. Gatunek ten dzieli się na kilkanaście odmian geograficznych, czyli ras. Różnią się one nieznacznie od siebie kolorem i przystosowaniem do warunków klimatycznych właściwych dla obszarów, z jakich pochodzą.

Ale pszczoły miodne wszystkich ras tworzą podobne rodziny i mają taką samą biologię rozrodu.

Ze względu na wyjątkową przydatność gospodarczą, pszczoły zostały zasiedlone niemal na całym świecie. Do Ameryki przewiezione zostały w XVII wieku, a do Azji i Australii w wieku XIX. Utrzymywane są dla zapylania roślin rolniczych i produkcji miodu, a także innych produktów pszczelich: wosku, pyłku kwiatowego, pierzgi, mleczka, propolisu oraz jadu.

Rodzina pszczela

Pszczoły nie żyją pojedynczo, lecz tworzą rodzinę składającą się z tysięcy robotnic, jednej matki pszczelej oraz występujących sezonowo trutni. Robotnice to samice, u których narządy rozrodcze są silnie zredukowane, za to dobrze wykształcone są organy służące do wykonywania prac pozwalających rodzinie pszczelej przeżyć i rozwijać się.

Matka pszczela, zwana królową, ma dobrze rozwinięte narządy rozrodcze i zajmuje się składaniem jajeczek, z których powstają nowe osobniki. Oprócz tego wydziela hormony, które integrują wszystkie pszczoły w dobrze działającą społeczność.

Trutnie to samce i ich jedyną powinnością jest zapłodnienie młodej matki pszczelej. Występują wiosną i w pierwszej części lata, gdy pojawiają się młode królowe.

autor: Sławomir Trzybiński ” Wszystko o miodzie i jego pozyskiwaniu “